บทความเรื่องรถไฟ

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

รถไฟเป็นกลุ่มของยานพาหนะที่เขยื้อนไปตามรางเพื่อการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งรางส่วนมากถูกใจมีราง2เส้นขนานกันแม้ว่ายังและก็ประเภทรางสันโดษหรือประเภทที่ใช้พลังแม่เหล็กด้วยรถไฟจะขับเคลื่อนด้วยหัวรถจักรหรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หลายๆตัวที่ติดอยู่ใต้ท้องรถยนต์รถไฟสมัยใหม่จะใช้กำลังจากหัวรถจักรน้ำมันดีเซลหรือจากกระแสไฟที่ส่งมาตามสายไฟที่อยู่เหนือตัวรถยนต์หรือตามรางสาม(Third Rail)เดิมรถไฟขับโดยใช้หม้อต้มน้ำก่อให้เกิดละอองน้ำละอองน้ำทำให้มีการเกิดแรงกดดันแรงกดดันจะทำการเขยื้อนกลไกทำให้ล้อไฟเคลื่อนได้เรื่องที่ใช้ฟืนเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการต้มน้ำรวมทั้งฟืนที่ทำให้เกิดเปลวทำให้เรียกรถชนิดนี้ว่ารถจักรละอองน้ำ

รถไฟแบ่งได้หลายประเภทได้แก่หัวรถจักร, รถยนต์น้ำมันดีเซลราง, รถเมล์รวมทั้งรถยนต์สินค้า

ประวัติ

รถจักรละอองน้ำร็อกเก็ตซึ่งๆหน้าหน้าจอร็จสตีเฟนสันเป็นคนคิดค้นในปีพ.ศ.2357

รถไฟเริ่มเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในอังกฤษเมื่อราวสามร้อยปีมาสุดแท้แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกถ่านหินรถยนต์นั้นมีล้อแล่นไปตามรางแล้วก็ใช้ม้าลากต่อมาในปีพ.ศ.2357 จอร์จสตีเฟนสัน (George Stephenson)คนประเทศอังกฤษได้ประดิษฐ์รถจักรละอองน้ำชื่อว่าร็อคเก็ต(Rocket)ซึ่งสามารถแล่นได้ด้วยตัวเองเห็นผลเสร็จปรับใช้ลากรถยนต์แทนม้าในเหมืองถ่านหินต่อจากนั้นก็ได้มีคนคิดค้นรถจักรละอองน้ำและรถจักรชนิดอื่นๆขึ้นอีกหลายแบบรถไฟได้เปลี่ยนสภาพจากรถยนต์ขนถ่านหินมาเป็นรถยนต์สำหรับขนส่งผู้โดยสารแล้วก็สินค้าดังเช่นในตอนนี้

ธุรกิจรถไฟของไทยนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.2429ตรงกับรัตนโกสินทร์ศกที่105ไทยได้ให้สัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กสร้างทางรถไฟสายแรกจากจังหวัดกรุงเทพถึงจังหวัดสมุทรปราการเป็นระยะทาง21กิโลในเดือนตุลาคมพ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอความปรานีเกล้าให้ทรงกรมรถไฟหลวงขึ้นโดยขึ้นตรงต่อกระทรวงโยธาธิการช่วงวันที่26มี.ค. พ.ศ.2439ท่านเสด็จประกอบพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพมหานครถึงอยุธยาเป็นระยะทาง71กิโลซึ่งทางการได้ถือเอาวันนี้เป็นวันแต่งธุรกิจการค้ารถไฟหลวงในตอนนี้ทางรถไฟที่สำคัญของประเทศไทยมีอยู่ร่วมกันทั้งหมดทั้งปวงรวมสี่สายเป็นสายเหนือถึงจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดสุโขทัยสายใต้ถึงประเทศมาเลเซียสายทิศตะวันออกถึงจังหวัดสระแก้วและจากนั้นก็สายตะวันออกเฉียงเหนือรวมเป็นระยะทาง3,855กิโล

ประเภทของรถจักร

รถจักรละอองน้ำKrauss-Maffeiซึ่งใช้ในสายแม่กลองมหาชัย

ในโลกมีรถจักรอยู่หลายอย่างแม้ว่ารถจักรจำพวกหลักๆที่มีใช้อยู่มากในโลกเป็น

บางครั้งน้ำท่วมรางอาจจะวิ่งไม่ได้ด้วยเหตุว่าระบบจะไม่ทำงานเหตุเพราะน้ำเข้า

องค์ประกอบของการเดินขบวนรถไฟที่สำคัญ